Vil styrke ferskfiskordningen
Regionrådene i Finnmark ønsker å styrke ferskfiskordningen. (Illustrasjonsfoto)

Vil styrke ferskfiskordningen

Vest-Finnmark rådet og Øst-Finnmarkrådet har kommet med forslag til fiskeriministeren.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 16.10.2020 05:42

For å hindre permitteringer i fiskeindustrien må ferskfiskordningen styrkes så raskt som mulig. Det krever Vest-Finnmark rådet og Øst-Finnmarkrådet.

Regionrådene i Finnmark har sendt en felles uttalelse til fiskeriminister om ferskfiskordningen.

Vest-Finnmark rådet og Øst-Finnmarkrådet ser at ferskfiskordningen vil være brukt opp i løpet av november 2020, og oppfordrer nå fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til å gjennomføre nødvendige tilpasninger i for å oppnå formålet om helårig aktivitet i foredlingsindustrien.  

Sjømatbedriftene mener at hovedårsaken til at man har kommet i denne situasjonen, er at årets ordning startet for tidlig (oppstart var 13. april, med en bonus på 10 pst.), og at overfisket på ordningen i 2019 ble fratrukket årets ramme. I ettertid har en rekke aktører fra foredlingsindustrien og fartøysiden uttrykt de samme bekymringene.

Regionrådene foreslår blant annet at resterende kvoten for bonus på levendelagring i 2020 overføres til ferskfiskordningen.

--Vi håper statsråden følger opp våre forslag til endringer i ferskfiskordningen, noe som kan bidra til å avhjelpe situasjonen på både kort og lang sikt, har Vest-Finnmark rådet og Øst-Finnmarkrådet vedtatt i en uttalelse


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS