Vegpenger til Sætervågen
Sætervågen på Sarnes. (Arkivfoto)

Vegpenger til Sætervågen

Saken om Sætervågen på Sarnes kommer tilbake til kommunestyret.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.10.2020 21:59

Hovedutvalget for tekniske tjenester, foreslår å bevilge 1,7 millioner kroner til den kommunale vegen Sætervågen på Sarnes.

Det var satt av penger for å gjøre en jobb i sommer, men ingen entreprenører ville ha jobben for summen som var avsatt av kommunestyret i vinter. Derfor må saken tilbake til kommunestyret. 

Nå er anslaget at prosjektet skal koste 1,7 millioner kroner. Det må graves 600 grøfter, etablere seks stikkrenner, etablere åtte rør under innkjørsel, skifte dårlig masse, avrette og tilføre løsmasser.

Formannskapet og kommunestyret skal behandle saken. 

Saksdokumentene


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS