Nytt reglement for politiske utvalg
Kommunestyret i Nordkapp. (Arkivfoto)

Nytt reglement for politiske utvalg

Politikere i Nordkapp skal fastsette reglementet for politiske råd og utvalg.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 15.10.2020 05:36

Formannskapet og kommunestyret i Nordkapp skal fastsette nytt reglement for politiske råd. 

Den nye kommuneloven som trådte i kraft i 2019 gir føringer for hvordan reglementet for politiske råd og utvalg skal utformes. 

Kommunedirektøren har fått hjelp fra Alta kommune i utformingen av regelverket. 

I det nye reglementet er det blant annet prosedyrer for behandlingen av spørsmål og interpellasjoner i kommunestyret. 

Nordkapp formannskap kommer med innstillingen den 19. oktober. Kommunestyret gjør vedtaket den 26. oktober. 

Saksfremlegget


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS