Vil forenkle regelverket for pasientreiser
Bengt Rune Strifeldt, en av representantene bak forslaget om å styrke rettighetene til pasientene og forenkle regelverket for pasientreiser.

Vil forenkle regelverket for pasientreiser

FrP-politikere med representantforslag på Stortinget om Pasientreiser.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.10.2020 05:31

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP, er en av to representanter bak forslaget om å styrke rettighetene til pasientene og forenkle regelverket for pasientreiser. 

FrP-representantene ønsker at pasientens totale reisetid skal vektlegges, så mest effektive fremkomstmiddel bør prioriteres. FrP-representantene bak forslaget ønsker å innføre fast takst for reisegodtgjørelser som automatisk utbetales ved akutte og planlagte timer på sykehus.

Det er Bengt Rune Strifeldt og Åshild Bruun-Gundersen som står bak representantforslaget på Stortinget. 

--Det er for mye byråkrati og skjemavelde i offentlig sektor, og det er et stort forbedringspotensial på dette området. Det skal ikke være slik at pasienter må bruke både tid og ressurser på å finne frem i en vanskeliggjort papirmølle, har Strifeldt og Bruun-Gundersen skrevet som en del av begrunnelsen for forslaget. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS