Bevilger tilskudd til samiske læremidler
Sametinget har bevilget penger til samiske læremidler. (Illustrasjonsfoto)

Bevilger tilskudd til samiske læremidler

Med bevilgningen på 25 millioner kroner har sametingsrådet gitt tilskudd både til utvikling av nye læremidler og til fornying av læremidler.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.10.2020 15:45

Sametingsrådet bevilger 25 millioner kroner til utvikling av samiske læremidler.

Sametinget gir årlig tilskudd til utvikling av ordinære og spesielt tilpassede læremidler for grunnskoleundervisning, både på nord-, lule- og sørsamisk. Med bevilgningen på 25 millioner kroner har sametingsrådet gitt tilskudd både til utvikling av nye læremidler og til fornying av læremidler i forbindelse med fagfornyelsen.

Av årets tildeling har Sametinget gitt 14,2 millioner kroner i tilskudd til utvikling av nye læremidler til faget samisk som andrespråk, både i lule-, sør- og nordsamisk.

--Vi er glade for at det nå skal utvikles nye læremidler i lulesamisk til elever på grunnskole og videregående opplæring, der vi vet det er stor mangel på læremidler, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i en pressemelding. 

Tverrfaglig
Med fagfornyelsen er det blitt innført nye tverrfaglige temaer i skolen, som folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. Disse temaene er nye i læreplansammenheng, og de skal utfordre elevene til bevissthet omkring samfunnsutfordringer og muligheter. 

--Sametingsrådet er spesielt fornøyd med at vi nå har innvilget tilskudd til utvikling av filmer som tar for seg de temaene, sier Mikkelsen.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS