Etablerer e-klinikker i Finnmark
Siri Tau Ursin. (Foto: Finnmarkssykehuset)

Etablerer e-klinikker i Finnmark

Finnmarkssykehuset satser på e-klinikker.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.10.2020 05:20

Finnmarkssykehuset etablerer digitale klinikker ved behandlingsstedene.

--Først ut er Klinikk Alta, så kommer de andre etter, sier Siri Tau Ursin, administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, ifølge Finnmarkssykehuset.no. 

Det er ikke alltid nødvendig å reise til sykehus for å bli vurdert av behandler. I mange tilfeller kan dette løses ved at lege og pasient sitter hver for seg, og hvor lege eventuelt får bistand fra helsepersonell ved den enkelte klinikken.

--Vi har store avstander i Finnmark, og vi løser dette ved hjelp av teknologi. Morgendagens spesialisthelsetjenester er i stor grad digital, der mye av behandlingen faktisk kan skje hjemme i stua di, sier Ursin.

Finnmarkssykehuset har som mål at 30 prosent av de polikliniske konsultasjonene skal skje gjennom avstandsbehandling, altså via telefon eller video. Koronapandemien ga et kjempeløft for e-helse ved norske sykehus, og allerede ved utgangen av april hadde Finnmarkssykehuset gjennomført flere konsultasjoner ved bruk av telefon og video, enn i hele 2019, som var et godt år.

Per 7. oktober hadde behandlerne i Finnmarkssykehuset gjennomført til sammen 10.833 konsultasjoner gjennom avstandsbehandling, men det er fremdeles et godt stykke igjen til målet er nådd.  E-klinikker ved behandlingsstedene skal være et supplerende tilbud.

E-klinikken skal fungere slik:
-Pasienten får innkalling til digital konsultasjon ved nærmeste behandlingssted.
-Når pasienten møter opp, blir hun ført inn, får klargjort seg, og lege/behandler kobler seg opp.
-Ved oppfølging av et kirurgisk inngrep, der det er nødvendig å vurdere for eksempel bevegelighet, får lege/behandler bistand av helsepersonell på stedet.
-Rommet er utstyrt med storskjerm, kamera, mikrofon, og sitteplasser, samt nødvendig utstyr til undersøkelsen. Belysning og god optikk gjør at lege/behandler får et klart og godt bilde av pasienten.
-E-klinikken skal også legges til rette for bruk av tolk.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS