Tilføre kvantum til ferskfiskordningen?
Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP. (Arkivfoto)

Tilføre kvantum til ferskfiskordningen?

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt har spurt om ferskfiskordningen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.10.2020 16:00

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP, har i et skriftlig spørsmål spurt fiskeri- og sjømatministeren om statsråden vil sørge for at ferskfiskordningen tilføres kvantum slik at den blir opprettholdt fram til andre halvdel av desember, og vil statsråden gi føringer slik at ferskfiskordningen egentlige hensikt ivaretas slik Riksrevisjonen påpeker? 

--Hensikten med ferskfiskordningen er å flytte landingene av fersk torsk fra vinterfisket til andre deler av året, bidra til å sikre industrien bedre tilgang på råstoff i ellers rolige perioder i andre halvår og stimulere til økt uttak av de andre hvitfiskartene, som hyse og sei. Det har Bengt Rune Strifeldt skrevet som en del av begrunnelsen for spørsmålet. 

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS