Oppheve forbudet mot bruk av samleteiner?
Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP.

Oppheve forbudet mot bruk av samleteiner?

Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt, et spørsmål inspirert av næringslivsbesøk i Finnmark.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.10.2020 11:00

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP, har spurt fiskeri- og sjømatministeren om statsråden vil oppheve forbudet for fiskemottak å bruke samleteiner i sjø for å bedre dyrevelferd og kontroll?

--Forbud mot at fiskemottak kan lagre levende kongekrabbe i sjø har ført til dårligere dyrevelferd. Forbud mot lagring i sjø bremser verdiskapningsveksten næringen har prestert gjennom mange år, og påfører i stedet eksportørene betydelig risiko for store tap. Krabbeeksportørene må få samme rammevilkår som reiselivsbedrifter og fiskere; anledning for mellomlagring av levende krabber i sjø. Det har Strifeldt skrevet som en del av begrunnelsen for det skriftlige spørsmålet. 

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS