Ber samferdselsministeren gripe inn
«Polarlys» er ett av skipene som skal trafikkere langs kysten. (Arkivfoto)

Ber samferdselsministeren gripe inn

Regionrådene i Finnmark ønsker at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal gripe inn.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 24.09.2020 01:35

Regionrådene i Finnmark ber samferdselsministeren grippe inn ovenfor Hurtigruten. 

Fra oktober og ut året skal bare «Polarlys» og «Kong Harald» trafikkere hver femte og sjette dag på strekningen mellom Bergen og Kirkenes. Årsaken er passasjersvikten. 

Øst-Finnmarkrådet og Vest-Finnmark rådet har i et felles brev til Knut Arild Hareide (KrF) bedt om at samferdselsministeren straks tar initiativ ovenfor Hurtigruten slik at anløpsfrekvensen kommer opp på et nivå som gjør at kystsamfunnene kan gi næringsliv og innbyggere nødvendige transportmuligheter når vi nå går inn i den utfordrende årstiden. 

Øst-Finnmarkrådet og Vest-Finnmark rådet er to politiske samarbeidsorgan som til sammen organiserer de 16 kystkommunene i Finnmark. 

--Finnmark er en region med lange avstander der man er avhengig av sjøtransporten som en viktig del av logistikk- og beredskapskjeden. Her utgjør normalt Hurtigruten en av de viktigste bærebjelkene, står det i brevet regionrådene har sendt. 

Hele brevet


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS