Spørsmål om eksplosiver fra 2. verdenskrig
Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP. (Arkivfoto)

Spørsmål om eksplosiver fra 2. verdenskrig

Spørsmål fra Stortinget om funnet eksplosiver fra 2. verdenskrig i terrenget i Finnmark.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.09.2020 20:00

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP, med spørsmål til justis- og beredskapsministeren om eksplosiver fra 2. verdenskrig. 

Det blir fortsatt funnet eksplosiver fra 2. verdenskrig i terrenget i Finnmark, og andre deler av landet.  Strifeldt mener opprydding av dette har havnet en blindsone etter at rapporten «Ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer» ble fremlagt i 2012.

Finnmark-representanten vil ha svar på hvem statsråden mener har ansvaret, inkludert det økonomiske ansvaret, for å sikre et område der det har blitt funnet eksplosiver, og vil statsråden følge opp slik at konklusjoner og anbefalinger i rapporten «Ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer» fra 2012 blir fulgt opp?

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS