Tilstandsrapport Honningsvåg skole
Hovedutvalget for oppvekst, velferd og kultur, i møtet på onsdag.

Tilstandsrapport Honningsvåg skole

Honningsvåg skole var tema i hovedutvalget.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 17.09.2020 21:40

Onsdag behandlet Hovedutvalget for oppvekst, velferd og kultur, tilstandsrapporten for Honningsvåg skole. 

Rapporten ble tatt til orientering. Den blir sendt videre til formannskapet og kommunestyret. 

Fra høsten 2020 har Nordkapp kommune kun én grunnskole, Honningsvåg skole. Budsjettet og planlegging som er lagt til grunn er et elevtall på 296, men fraflytting har ført til at tallet på antall elever var lavere ved skolestart. 

Det ble gjennomført spørreundersøkelse blant elever, lærere og medarbeidere høsten 2019. Nye undersøkelser vil komme i årene som kommer for å følge utviklingen ved skolen. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS