Næringslivet i Troms og Finnmark sparer nesten 700 millioner på Altinn
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. (Foto: Martin B. Andersson/BLD)

Næringslivet i Troms og Finnmark sparer nesten 700 millioner på Altinn

Altinn er en viktig brikke i det digitale arbeidet i bedriftene.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.09.2020 23:30

I en fersk spørreundersøkelse oppgir næringslivsledere at Altinn sparer bedriftene for masse tid, faktisk så mye at den sparte tidsbruken i Troms og Finnmark alene tilsvarer 698 millioner kroner per år.

På landsbasis havner den årlige innsparingen totalt på over 15 milliarder kroner.

--Dette viser hvor viktig det er at næringslivet jobber digitalt og at Altinn er en viktig brikke i det arbeidet. Det viser også at det lønner seg å bruke gode, digitale løsninger. At Altinn helt fra starten i 2004 har gjort det mulig for bedriftene å rapportere direkte fra sine datasystemer, har vært helt avgjørende. Mange land misunner oss denne muligheten, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), ifølge Pressenytt. 

Over 3 600 næringslivsledere over hele landet deltok i undersøkelsen, som Opinion utførte på vegne av Digitaliseringsdirektoratet i august. Bedriftene som ble intervjuet, representerte både små, mellomstore og store bedrifter fordelt på ulike bransjer.

Digitaliseringsdirektoratet overtok ansvaret for Altinn fra Brønnøysundregistrene 1. januar 2020. 

Fakta om undersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble utført av Opinion for Digitaliseringsdirektoratet i august 2020. Formålet var å undersøke hvordan norske bedrifter opplever bruken av Altinn. 3 606 daglige ledere fra små, mellomstore og store bedrifter over hele landet besvarte et spørreskjema på nett. 

95 prosent av de spurte oppga at deres bedrift benytter Altinn til innrapportering til det offentlige. Åtte av ti er fornøyd eller svært fornøyd med Altinn, og sju av ti sier bedriften sparer tid ved å benytte Altinn til rapportering.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS