Stig Kjærvik tiltrer som kommunedirektør i Nordkapp
Nordkapp kommunestyre, torsdag 10. september.

Stig Kjærvik tiltrer som kommunedirektør i Nordkapp

Det var et fellesforslag fra Høyre, Senterpartiet og SV som fikk tilslutning av kommunestyret.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.09.2020 14:07
Sist oppdatert : 10.09.2020 14:24

Kommunestyret i Nordkapp konstituerte torsdag Stig Kjærvik som ny kommunedirektør fra og med 10.09.2020. 

--Det har siden februar vært et mål å få på plass ny kommunedirektør så tidlig som mulig. Stig A. Kjærvik kunne tiltre før den avtalte tilsettingsdato. Å tiltre tidligst mulig gir de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb for Nordkapp kommune, har Jan Olsen (SV), ordfører i Nordkapp, skrevet i en e-post til Radio Nordkapp. 

Vedtaket ble fattet etter et fellesforslag fra Høyre, Senterpartiet og SV, ifølge ordføreren. 

--For Nordkapp kommune er dette positivt da kommunaldirektøren kommer tidligere i gang med nødvendige planer og prosesser for å bygge organisasjonen slik han mener er mest formålstjenlig, har Olsen skrevet i e-posten. 

Avtroppende midlertidig kommunedirektør tilbys avtale om å fortsette som rådgiver ut kontraktsperioden.

Ordfører vil takke Einar Hauge for å ha stilt seg til rådighet mens Nordkapp kommune trengte det, og vil samtidig ønske Stig A. Kjærvik velkommen

Etter fellesforslag fra Høyre, Senterpartiet og SV, kommunestyrets vedtak:
1.Stig Kjærvik konstitueres som kommunedirektør i Nordkapp f.o.m 10.09.20 og Einar Hauge trer ut av den midlertidige stillingen. 

2. I perioden konstituering til tiltredende 01.10.20 gis Kjærvik samme lønns og arbeidsbetingelser som arbeidsavtalen datert 30.07.20. 

3. Einar A. Hauge tilbys avtale om å fortsette som rådgiver ut ansettelsesperioden i forbindelse med ny kommunedirektør sin inntreden. 
4. Ansettelsesforholdets økonomiske forpliktelser JF. arbeidsavtalen pkt.5 og 6 gjelder ut avtaleperioden.

Arbeiderpartiet 
--Vi vil ikke stemme for de forslag som foreligger til avstemming i kommunestyret. Det er vår oppfatning at saken skulle vært sendt tilbake til rådmannsutvalget/arbeidsgiverutvalget dersom andre arbeidsoppgaver skal tilbys kommunedirektøren og så forelagt kommunestyret til ny behandling, har Kari Lene Olsen, gruppeleder for Arbeiderpartiet, skrevet i en e-post til Radio Nordkapp. 

 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS