Krever tiltakspakke til tiltakssonen
Nordlys-turismen i Nord-Norge er og blir rammet av koronapandemien.

Krever tiltakspakke til tiltakssonen

Arbeiderpartiet ønsker en omfattende tiltakspakke for Nord-Norge.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.09.2020 23:30

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe Troms Finnmark krever at regjeringen i en ny krisepakke leverer tiltak som opprettholder de livsviktige arbeidsplassene i reiselivsnæringen. 

--Reiselivet har blitt til en fantastisk og viktig distriktsnæring for Troms og Finnmark. I vår region sysselsetter reiselivet over 9000. Korona-pandemien har skapt store og varige utfordringer for reiselivsnæringen i nord. Nord-Norge har over tid klart å utvikle vinterturismen til å bli et flaggskip i norsk reiselivssammenheng. Her har også fylkeskommunene spilt en viktig rolle gjennom målrettet bruk av virkemidler og politiske satsninger. Vår viktigste næring opplever konkurser, oppsigelser og tapte livsverk som en del av hverdagen. Dette innebærer stor usikkerhet for mange arbeidstakere og bedriftseiere. Disse utfordringene er svært alvorlig for bosettingen og sysselsettingen i hele vår nordlige landsdel. Reiselivet sysselsatte over 17000 mennesker i 2019 i den nordlige landsdelen. Disse antall arbeidstakere vil bli kraftig redusert i tiden fremover om ikke regjeringen tar inn over seg alvoret som næringen nå står i. Reiselivsnæringen er en av de hardest rammede næringene som følge av korona-pandemien, noe som skaper store og varige utfordringer for mange lokalsamfunn og bedrifter i nord. Vi trenger tiltak og egen krisepakke for næringslivet som hjelper næringen gjennom pandemien. Det haster. Kommuner og fylker i nord med alle sine viktige reiselivs bedrifter trenger bidrag fra regjering og storting for å overleve det nærmeste året/årene. Det har Geir Ove Bakken, gruppeleder AP fylkestingsgruppe Troms Finnmark, og Bjørn Johansen, AP næringskomiteen Troms Finnmark, skrevet i et leserinnlegg

Arbeiderpartiet krever, ifølge leserinnlegget: 
-Videreføre komp ordning for en større andel faste kostnader. Bedre innretning for mindre bedrifter og sesongbedrifter.
-Langsiktig tenkning med hensyn til ordninger for reiselivsnæringen. «Turistene skal ha noe å komme tilbake til».
-Midler til omstilling og utviklingsprosjekter for å forberede næringen til den nye normalen. 
-Opprettholde det livsviktige flytilbudet/kjøp av flyruter. Bidra til å holde prisene på et forsvarlig nå.
-Egen Nordlys og Svalbardpakke. 
-Utviklingsmidlermidler til fylkene. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS