Sektorlederne: Føler stor bekymring for Nordkapp kommunes organisasjon
fra venstre: Vera Iversen, Siv Kathrin Hjellnes, Ronny Holm og Børge Grønlund

Sektorlederne: Føler stor bekymring for Nordkapp kommunes organisasjon

I en e-post til kommunestyret skriver sektorlederne at de føler stor bekymring for Nordkapp kommunes organisasjon på grunn av prosessene som er satt i gang av politisk ledelsen.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 10.09.2020 07:27
Sist oppdatert : 10.09.2020 10:59

--Vi føler stor bekymring for Nordkapp kommunes organisasjon pga. prosessene som er igangsatt av politisk ledelse i kommunen. Som sektorledere opplever vi politisk ledelses personalforvaltning overfor kommunedirektør som urovekkende. Vi opplever kommunedirektørens saksbehandling som både saklig og uavhengig, skriver lederne.

--Nok en gang opplever vi som medarbeidere at vår øverste leder presses ut med umiddelbar virkning. Konsekvensene av dette bekymrer oss. Vi har over tid opplevd en systematisk mistillit til kommunens administrasjon hvor saksutredninger underkjennes, og hvor politisk ledelse velger å gjennomføre egne utredninger direkte i kommunestyret. Dette bidrar til utrygghet og uforutsigbarhet når vi som sektorledere skal legge saker fram for politisk behandling, står det i e-posten

E-posten er signert av:
Ronny Holm, Sektorleder Helse, Rehabilitering og Omsorg
Vera Iversen, Sektorleder, teknisk
Siv Kathrin Hjellnes, Sektorleder Oppvekst, Velferd og Kultur
Børge Grønlund, Ass. Rådmann
Magda, Filonowicz, Sektorleder Økonomi og Stab.

Nordkapp-ordfører Jan Olsen er svært ordknapp når han blir bedt om å kommentere utspillet:
--Slike utspill kan man rett og slett ikke kommentere, til Sagat, torsdag morgen

Einar Hauge har vært konstituert som kommunedirektør i Nordkapp siden i mars i år. Han hadde kun tre uker igjen av arbeidsperioden, da nytilsatt kommunedirektør Stig Kjærvik skulle tiltre 1. oktober. Men ordfører Jan Olsen opplyser nå at Hauge nå skal fratre før tiden.
– Jeg anser dette for å være en positiv sak, da vi får den nye kommunedirektøren på plass tre uker før han egentlig skulle tiltre, sier Olsen til Ságat, onsdag.


Hele e-posten
Til Kommunestyret i Nordkapp kommune

Vi føler stor bekymring for Nordkapp kommunes organisasjon pga. prosessene som er igangsatt av politisk ledelse i kommunen. Som sektorledere opplever vi politisk ledelses personalforvaltning overfor kommunedirektør som urovekkende. Vi opplever kommunedirektørens saksbehandling som både saklig og uavhengig.

Nok en gang opplever vi som medarbeidere at vår øverste leder presses ut med umiddelbar virkning. Konsekvensene av dette bekymrer oss. Vi har over tid opplevd en systematisk mistillit til kommunens administrasjon hvor saksutredninger underkjennes, og hvor politisk ledelse velger å gjennomføre egne utredninger direkte i kommunestyret. Dette bidrar til utrygghet og uforutsigbarhet når vi som sektorledere skal legge saker fram for politisk behandling.

Konsekvensen av at kommunedirektør for andre gang i år må fratre umiddelbart, uten å få anledning til å ferdigstille påbegynt arbeid i samarbeid med øvrige ledere, er at normal drift og prosess forstyrres langt ned i organisasjonen. Dette bidrar til at våre tjenester ovenfor befolkningen blir kvalitetsmessig dårligere.

Neste uke har vi møter i alle hovedutvalgene, hvor kommunedirektøren er til stede som nødvendig lederstøtte. Vi har i samarbeid med kommunedirektør prioritert saker til behandling og vi har sammen gjennomgått sakene som skal behandles politisk. Vi står nå i en situasjon hvor vi er usikre på om politisk ledelse har tillit til vår saksbehandling og det vi utredet faglig i våre sektorer. Det medfører i ytterste konsekvens at vi også er utrygge på om politisk ledelse har tillit til oss som sektorledere.

Det framstår som om politisk ledelse konsekvent viser mistillit til administrativ ledelse og denne opplevelsen merker vi forplanter seg nedover i organisasjonen til virksomhetsledere som bistår i saksutredning og som daglig jobber for å levere innbyggerne best mulig tjenester. Som ledere har vi også ansvar for at organisasjonen fungerer og at våre ansatte har forutsigbarhet og trygghet i sitt arbeid. Vi ønsker at politisk ledelse kan støtte oss i dette arbeidet. Det fordrer at politisk ledelse framstår som ansvarlige ledere som viser tillit til administrasjonens arbeid. Det vil bidra til å etablere trygghet utover i hele organisasjonen.

Signert av 
Ronny Holm, Sektorleder Helse, Rehabilitering og Omsorg
Vera Iversen, Sektorleder, teknisk
Siv Kathrin Hjellnes, Sektorleder Oppvekst, Velferd og Kultur
Børge Grønlund, Ass. Rådmann
Magda, Filonowicz, Sektorleder Økonomi og Stab.​


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS