Nordkapp, en av kommunene i fylket med lavest sykefravær
Honningsvåg, Nordkapp kommune.

Nordkapp, en av kommunene i fylket med lavest sykefravær

Onsdag kveld offentliggjorde NHO tallene for Kommune-NM, en måling for kommunenes økonomiske bærekraft.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.09.2020 05:36

Tallene fra Kommune-NM fra NHO viser at Nordkapp kommune er en av kommunene med lavest sykefravær i Troms og Finnmark fylke. 

Tallene viser fin utvikling for Nordkapp de siste årene. Siden den forrige målingen har kommunen klatret elleve plasser og ligger nå på plass 218. 

Porsanger har i perioden 2018 til 2019 klatret 33 plasser og havnet på 240. plass. Nettoinnflytting og kommunens kjøp av private tjenester slår positivt ut for Porsanger i Kommune-NM. 

--Selv om utfordringene i kommunene i Troms og Finnmark er noe forskjellige, er det noe som står helt klart: Det må satses videre på kompetanse i alle ledd. Det sier Målfrid Baik, regiondirektør i NHO, i en pressemelding. 

--Vi trenger økt kompetanse i omstillingen til en mer digital og grønnere fremtid, sier Baik som mener at kompetansebygging bidrar til konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser fremover.

Troms og Finnmark har tre kommuner inne blant de 100 høyest rangerte; Tromsø som er på plass nummer 14 i årets Kommune-NM, uendret fra i fjor. Deretter Alta (43) og Harstad (84). Hammerfest følger på plass nummer 114. Så Sør-Varanger på plass 178, og de resterende kommunene ligger på nederste halvdel av listen.

Troms og Finnmark er på tiende plass blant de elleve fylkene.  Denne plasseringen har Troms og Finnmark holdt siden 2013 i årets datasett. Fylket holder en syvende plass innenfor arbeidsmarked, en ellevte plass innenfor næringsliv, og eller tiende plass i de øvrige tre kategoriene.

Om Kommune-NM
Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker. Årets kåring baseres på tall for 2019. 

Kommune-NM måler kommunens økonomiske bærekraft og potensiale for vekst, slik sett kan en si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet. Kommune-NM måler ikke politikk eller næringsvennlighet direkte.  Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi.

At en kommune eller et fylke kommer dårligere ut i rangeringen, betyr ikke nødvendigvis at utviklingen innenfor kommunen/fylket har vært negativ, men kan komme av at andre har hatt mer positiv utvikling over tid.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS