Arbeidsutvalg om Nordkapp
Nordkapp, Tor Mikkola innfelt.

Arbeidsutvalg om Nordkapp

Varaordføreren har fremmet forslag om en arbeidsgruppe i Nordkapp-saken.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.08.2020 13:40
Sist oppdatert : 13.08.2020 13:42

Varaordføreren vil nedsette et arbeidsutvalg om Nordkapp for å øke framdriften i saken og skape felles forståelse. 

--Kommunestyret oppretter en arbeidsgruppe som skal finne de beste løsningene for fremtidig forvaltning av Nordkapp. Finansiering av gruppens arbeid gjøres gjennom avsatte midler i budsjettet i Nordkapp-saken. Det sier Tor Mikkola 8Sp), fungerende ordfører i Nordkapp, til Radio Nordkapp. 

--Gruppen skal ha ressurser til å leie inn juridisk hjelp, og få hjelp fra konsulenter og ressurspersoner som gruppen selv mener det er behov for. Kommunedirektøren skal kunne stille administrasjonen til disposisjon der det er behov for det. Kommunedirektøren stiller med sekretærfunksjonen. Det velges fem medlem, derav leder og nestleder, sier Mikkola.

--Nordkapp-saken er en stor sak som får mye oppmerksomhet. Mange er interesserte og mange har økonomiske interesser. Saken er vanskelig for politikere og tidskrevende. Det er vanskelig å forstå muligheter og begrensninger, sier Mikkola. 

Hele forslaget til varaordføreren


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS