Mer fisk fra Murmansk
Litt nedgang for torskeleveransene. (Illustrasjonsfoto)

Mer fisk fra Murmansk

Halvårsrapport fra russiske fiskerimyndigheter.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 11.08.2020 05:25

Fiskeomsetningen i Murmansk-regionen økte med 1,5 prosent i første halvår og endte på 339 400 tonn.

Halvårsrapporten fra russiske fiskerimyndigheter viser en liten oppgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, melder fis.com.

Torskeleveransene gikk på sin side litt tilbake i oppsummeringen av de viktigste komersielle fangstene og endte med en reduksjon på 2,6 prosent. For hysa gikk det til gjengjeld stikk motsatt med en økning på hele 25 prosent. Også leveranser av kolmule økte og endte med en økning på 5,9 prosent, melder Kyst og Fjord.

Ifølge rapporten ble det eksportert 63 tusen tonn fisk fra Murmansk til EU, og som utgjorde 76 prosent av alle eksporterte produkter.

I tillegg ble rundt 17 tusen tonn eksportert til andre land - Kina, Nigeria, USA, Færøyene og Japan.






Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS