Tilskuddsordning for å motvirke ensomhet
Flere eldre har følt på ensomhet de siste månedene. (Illustrasjonsfoto)

Tilskuddsordning for å motvirke ensomhet

Det er mulig å søke om penger for å motvirke ensomhet og passivitet.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.08.2020 01:24

For mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser. 

Det har blitt etablert en tilskuddsordning om en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser, melder Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen ber de som søker om penger, sende en poengtert og kortfattet søknad med informasjon om mål og målgruppe, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører. Søknaden skal også inneholde en beskrivelse av hvordan det skal arbeides med å må målene, inkludert en fremdriftsplan, hvordan målgruppen skal rekrutteres til deltakelse, hvordan medvirkning fra målgruppen skal ivaretas og på hvilken måte måloppnåelsen vil bli vurdert ved slutten av prosjektperioden.

Søknadsfristen er satt til 1. september 2020. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS