Nordkapp-parkering
Debatten om parkeringsavgiften på Nordkapp har blusset opp i sommer. (Arkivfoto, sommeren 2019)

Nordkapp-parkering

Jurister uenige om parkeringsavgiften på Nordkapp-platået.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.08.2020 09:34
Sist oppdatert : 07.08.2020 11:18

To jurister har vurdert om parkeringsplassen er en del av friluftsområdet på Nordkapp og har kommet til helt motsatt konklusjon. 

I et notat til kommunedirektøren har jurist Rune Fjeld skrevet at parkeringsplassen ikke lengre er utmark på grunn av lang tids bruk til parkering. 

Ståle Meleng, advokaten til Hurtigruten, har skrevet at skal man kreve parkeringsavgift fra de som besøker friluftsområdet må man ha løyve etter friluftsloven. 

I sommer har debatten om parkeringsavgiften blusset opp. 

Konklusjonen til Fjeld:
«Det areal som det i dag parkeres på ble ved reguleringsplan av 02.05.2000 regulert til parkering, med tilhørende planbestemmelser. Det er også utvilsomt at arealet har blitt tatt i bruk til parkering i overensstemmelse med reguleringsformålet i nevnte reguleringsplan. Arealet er på denne måten «transformert» fra utmark til et annet formål, og faller utenfor virkeområde for friluftsloven § 14.» 

Konklusjonen til Meleng:
«Brukes parkeringsplassen både av besøkende til Nordkapphallen (som er ordinær forretningsbasert virksomhet) og av besøkende som ønsker å benytte seg av det opparbeidede friluftsområdet og naturressursene på Nordkapp-platået, kan Scandic for besøkende til Nordkapphallen inkludere en parkeringsavgift i inngangsbilletten uten løyve. mens det for øvrige besøkende kun etter løyve kan kreves en “rimelig” parkeringsavgift i henhold til friluftsloven § 14.» 

Hele notatet fra Rune Fjeld til fungerende kommunedirektør i Nordkapp (pdf)

Hele e-post fra Ståle Meleng til fylkesmannen (pdf)


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS