Kjærvik enstemmig ansatt som kommunedirektør
Nordkapp kommunestyre, torsdag 6. august 2020.

Kjærvik enstemmig ansatt som kommunedirektør

Nordkapp kommune får ny kommunedirektør.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 06.08.2020 13:16
Sist oppdatert : 06.08.2020 13:19

I kommunestyremøte torsdag 6. august 2020 ble Stig Aspås Kjærvik tilsatt som kommunaldirektør i Nordkapp kommune. 

Kjærvik kommer fra stillingen som konstituert rådmann i Lyngen kommune hvor han er tilsatt som næringssjef. Kjærvik tiltrer 1. oktober 2020 og det er avtalt en lønn på 1,1 million kroner

Avtalen inneholder også etterlønn på 9 måneder for å frasi seg oppsigelsesvernet. Eventuell etterlønn og fratreden iverksettes etter kommunestyrevedtak, samt at etterlønn avkortes mot pensjon og overgang til annen offentlig stilling. Øvrige vilkår i arbeidsavtalen er også i tråd med KS-advokat anbefaling og veiledning.

--Det er en glede å få på plass ny kommunedirektør som skal ta Nordkapp kommune videre i mange gode prosesser internt og bidra med sin kunnskap og kompetanse for utviklingen i kommunen for øvrig, sier Jan Olsen (SV). 

Ordfører er meget fornøyd med at vi fikk på plass en kapabel kommunaldirektør som kan tiltre fra 1. oktober.

--Gjennom prosessen kom det fram at Stig Kjærvik av søkerne er best egnet til å være Nordkapp kommunes fremtidige kommunedirektør. Kjærvik skiller seg særlig ut ved sin erfaring som konstituert rådmann i en annen kommune, samt at Kjærvik er sterk på næring både fra innsiden og utsiden av en kommune. Kjærvik har et stort kontaktnett i regionen. Hans personlige egenskaper er i tråd med våre ønsker og behov. Kjærvik refereres som en hardtarbeidende, ryddig og tydelig leder med gode samarbeidsevner, sier Olsen. 

Ordfører ser fram til samarbeidet i årene som kommer.

--Det er på sin plass å takke Kreativ Industri AS med Knut-Arne Iversen har ivaretatt rekrutteringsprosessen som oppleves gjennomført god og grundig.  Andre bidragsytere i prosessen skal også ha skryt og takk for innsatsen. Arbeidsgiverutvalget (varaordfører Tor Mikkola, formannskapsmedlem Sirin Høyen og ordfører) har i anledningen har vært utvidet med representant fra fagforbundet Marith Bakkevold og representant fra Utdanningsforbundet Andreas Børvik for å få bred medvirkning i prosessen. Kommunestyresrepresentanter takkes også for det endelige vedtak, sier Olsen.

--Ti søkere, tre til intervju og to kandidater innstilt til stillingen viser at Nordkapp kommune er en attraktiv kommune som tiltrekker seg svært kvalifiserte personer til lederstillinger, sier ordfører i Nordkapp, Jan Olsen. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS