Troms og Finnmark behandler 3 600 byggesøknader årlig
Digitale byggesøknader sparer penger, gir raskere og bedre beslutninger og gir kommunene mulighet til å forutse hvordan fremtiden blir. (Foto: Sikri)

Troms og Finnmark behandler 3 600 byggesøknader årlig

Heldigitalisering gir bedre beslutningsgrunnlag, kortere saksbehandlingstid og mer likebehandling av byggesøknader, ifølge Anne Mette Havaas i Sikri.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.08.2020 21:45

De siste fem årene har kommunene i Troms og Finnmark fylke behandlet nesten 18 000 byggesøknader fra innbyggere og næringsliv. Ved å heldigitalisere prosessen kan søknadene behandles raskere og rimeligere, ifølge digitaliseringsekspert.

--Omtrent halvparten av landets kommuner har fremdeles ikke digitalisert byggesaksbehandlingen sin på en tilfredsstillende måte. De siste månedene ser vi imidlertid at stadig flere kommuner har kommet i gang med dette, sier produkt- og markedsdirektør Anne Mette Havaas i Sikri, en ledende leverandør av saksbehandling, dokumentforvaltning og arkivering til offentlig sektor.

Hvert år bruker norske kommuner 1,4 milliarder kroner på å behandle 100 000 byggesøknader fra privatpersoner og bedrifter. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunene i de tidligere fylkene Finnmark og Troms mottok og behandlet 17 755 byggesøknader i perioden 2015 til 2019.

Havaas påpeker at en fullgod digitalisering av byggesaksbehandling innebærer at kommunens saksbehandlere mottar søknader og tilleggsinformasjon direkte inn i sitt fagsystem.

--Dette effektiviserer dialogen mellom søker og saksbehandler, og gjør at kommunen rekker å behandle flere byggesøknader. I motsatt fall ender søknadene i kommunens innboks sammen med kanskje tusenvis av andre henvendelser. Da må hver søknad hentes manuelt og overføres til systemer som ikke gir støtte for byggesaksprosessen. Dette er å kaste bort verdifulle ressurser på helt unødvendige rutineoppgaver, sier Havaas, ifølge Pressenytt. 

Per i dag har 177 kommuner på landsbasis gått i gang med eByggeSak, et kommunalt verktøy for digitalisering av byggesaker. Det viser en oversikt fra Direktoratet for byggkvalitet.

Feil i nesten annenhver søknad
I kommuner som har investert i digitalisering blir søknadene koblet opp mot kommunekart, reguleringsplaner og regelverk. Dermed slipper saksbehandleren å lete opp informasjon. Direkte dialog mellom søker og saksbehandler gjør at det går raskere å sende tilleggsinformasjon og rette opp feil. Ifølge KS inneholder to av fem manuelle byggesøknader én eller flere feil.

--Heldigitalisering gir bedre beslutningsgrunnlag, kortere saksbehandlingstid og mer likebehandling av byggesøknader. I tillegg vil man kunne bruke automatisering og kunstig intelligens for å gjenkjenne mønstre og predikere hvordan ting vil utvikle seg flere år fram i tid, sier Havaas.

Store innsparinger
En overgang fra manuelle til digitale byggeprosessene i alle landets kommuner innebærer en potensiell besparelse på omtrent én milliard kroner årlig. Det viser beregninger Devoteam har gjort i en rapport utarbeidet for NHO, KS og digitaliseringsmyndighetene.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS