Ta opp parkeringsavgiften med myndighetene
Nordkapp-platået, et område i Nordkapp som fortsatt skaper stor debatt. (Arkivfoto)

Ta opp parkeringsavgiften med myndighetene

Kommunestyret den 23. juni sa nei til avgift etter friluftsloven fordi grunnlaget var i strid med friluftsloven.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 03.08.2020 13:22
Sist oppdatert : 03.08.2020 16:01

Ordføreren bestrider at Scandic kan kreve inn parkeringsavgift på Nordkapp slik de gjør i dag.

--Nordkapp er et friluftsområde tilgjengelig for alle. Avgiftene skal ikke gå til kommersiell virksomhet, sier ordfører Jan Olsen (SV) til Radio Nordkapp. 

--Ordfører har registrert misnøye blant besøkende omkring størrelsen på parkeringsavgiften og måten innkrevingen foregår på. Det samme gjelder inngangsbilletten til Nordkapphallen. Kommentarer er gjerne «det er utrolig at myndighetene har gitt tillatelse til dette» og undringen er stor når jeg har sagt at det ikke er gitt noen tillatelser til hverken sperring av E69 for salg av billetter og innkreving av parkeringsavgift, sier Olsen

--Som Ordfører er jeg opptatt av at folk som besøker vår kommune ikke skal bli misfornøyd eller føle seg lurt. Sitter besøkende igjen med dette inntrykket, så vil jeg oppfordre dem til å kontakte forbrukerrådet angående billettsalget samt parkeringstilsynet om parkeringen. Det er strenge krav til opplysning om klagerett og reklamasjon når salg skjer (i bommen), altså utenom stedet der varen leveres (hallen). Det samme gjelder for parkeringen, hvor det på billetten og på automaten skal være opplysninger klagerett, sier Olsen.

Parkering for én personbil på Nordkapp koster i dag 200 kroner.

Kommunestyret den 23. juni sa nei til avgift etter friluftsloven fordi grunnlaget var i strid med friluftsloven. Dette fikk mange nettsted til å skirve at det var fri inngang til Nordkapp, noe som igjen førte til negative tilbakemeldinger fra kundene når de ble avkrevd for avgift.

Kommentar fra Scandic
--Det areal som det i dag parkeres på ble ved reguleringsplan av 2. mai 2000 regulert til parkering, med tilhørende planbestemmelser. Det er også utvilsomt at arealet har blitt tatt i bruk til parkering i overensstemmelse med reguleringsformålet i nevnte reguleringsplan. Arealet er på denne måten «transformert» fra utmark til et annet formål, og faller utenfor virkeområde for friluftsloven § 14, skrev jurist Rune Fjeld 29. juni 2020.

--Med kjennskap til denne konklusjonen er ordførers uttalelse vanskelig å forstå. Her velger Jan Olsen på nytt å se bort fra juridiske råd fra egne innleide eksperter, noe vi dessverre er blitt godt vante med i denne saken. Når det gjelder prisen vår er den 100 kroner under pr. privatbil Jan Olsens eget forslag i media for ett år siden, og under både parkeringen på sammenlignbare steder i Norge som Preikestolen (250 kroner) og Trolltunga (600 kroner), sier Svein Arild Steen-Mevold

--Det kan se ut som Jan Olsen vil gjøre alt for å forstyrre og ødelegge for vår drift på Nordkapp, og han løper Hurtigrutens ærend som har egne sterke økonomiske interesser i saken, istedenfor å forholde seg til en lokal hjørnesteins bedrift med lokale arbeidsplasser på land. Vi er etter hvert dessverre blitt vante til en næringsfiendtlig ordfører i Nordkapp kommune. Dette lover ikke godt for det fortsatte samarbeidsklima i kommunen, når vi igjen ser at ordfører ikke forholder seg til krystallklare innspill fra egen juridisk rådgiver, sier Svein Arild Steen-Mevold i en kommentar.
 

Jan Olsen. Svar til påstandene fra Scandic
Påstandene fra Scandic og Steen-Mevold er usaklige, gjentagende og benyttes i enhver omtale av Nordkapp kommune.

Det er forbrukervennlig å oppfordre de som besøker oss i Nordkapp til å kontakte forbrukerrådet og parkeringstilsynet om de opplever at noe ikke er slik det bør være. Det er vanskelig å se hvordan noe forbrukervennlig kan oppfattes som næringsfiendtlig, spesielt når man vet at reiselivet viktigste kapital er fornøyde kunder.

For øvrig: Hvordan kommunestyrets vedtak trekkes inn i dette er en side ved det redaksjonelle. Slikt kan man i likhet med Scandics påstander ikke forholde seg til, annet enn å ergre seg over at det blir referert som om de angår forbrukerrettigheter.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS