Stig Kjærvik innstilt som kommunedirektør
illustrasjon

Stig Kjærvik innstilt som kommunedirektør

Stig Kjærvik innstilt som kommunedirektør
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 29.07.2020 07:32
Sist oppdatert : 29.07.2020 07:37

Det utvidede arbeidsgiverutvalget gjorde tirsdag 28. juli vedtak om å innstille Stig Aspås Kjærvik, til stillingen som ny kommunedirektør.

Nå er det formannskapet som skal komme med sin innstilling før kommunestyret ansetter ny kommuneirektør.

Vedtak i arbeidsgiverutvalget
Innstilling til ny kommunedirektør i Nordkapp kommune er:
1.Stig Aspås Kjærvik
2.Sten Rino Bonsaksen
Stig Aspås Kjærvik tilbys stillingen som kommunedirektør i Nordkapp kommune.
Ordfører gjennomfører forhandlinger om arbeidsavtale som godkjennes av arbeidsgiverutvalget.

Ansettelsesprosessen
Det vil snarlig bli innkalt til møte i formannskap og kommunestyret for å ta endelig stilling til ansettelse av kommunedirektør.

--Vi har to kandidater som begge kan lykkes i jobben som kommunedirektør. Begge kandidater gjorde gode intervjuer.

Ordfører og flertallet i utvalget mener at Kjærvik er den beste kandidaten. Det er lagt vekt på at Kjærvik har erfaring som rådmann, er sterk på næring og har stort kontaktnett i regionen samt at han refereres som en hardtarbeidende, ryddig og tydelig leder med gode samarbeidsevner.

Kreativ Industri AS med Knut-Arne Iversen har ivaretatt rekrutteringsprosessen som oppleves gjennomført god og grundig. For å få bred medvirkning har arbeidsgiverutvalget bestående av ordfører Jan Olsen, varaordfører Tor Mikkola og formannskapsmedlem Sirin Høyen blitt utvidet med representant fra fagforbundet Marith Bakkevold og representant fra utdanningsforbundet Andreas Børvik.

10 søkere, 3 til intervju og 2 kandidater til stillingen viser at Nordkapp kommune er en attraktiv kommune som tiltrekker seg svært kvalifiserte personer til lederstillinger.

Prosessen med Kreativ Industri har vart i to måneder. Jevnlige oppfølginger og kontakt med Iversen og arbeidsgiverutvalget har holdt ordfører sysselsatt også i ferien.

Ordfører er glad for at vi nærmer oss tilsetting av kommunedirektør i fast stilling, skriver Jan Olsen (SV) i en pressemelding.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS