Krisepakke for frivillig sektor
Honningsvåg Turn & Idrettsforening er ett av idrettslagene som kan søke om penger fra krisepakke 2. (Illustrasjonsfoto)

Krisepakke for frivillig sektor

Søknadsfristen for krisepakke 2 er satt til 15. september.
Kultur
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 25.07.2020 09:45

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. 

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med koronapandemien. 

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  

Søknadsfristen er satt til 15. september. 

Dette er det mulig å søke tilskudd for, ifølge Lotteritilsynet: 
-Tap av inntekter fordi et arrangement er blitt helt eller delvis avlyst, utsatt eller stengt i perioden 12. mars til 31. august, som følge av pålegg eller råd fra myndighetene i forbindelse med koronapandemien.
-Tap av billettinntekter fra tilbud som skulle vært åpen for besøkende i perioden 12. mars til 31. august, for eksempel museum, akvarium, kinoer og idrettsanlegg.
-Tap av utleieinntekter for bygninger, anlegg, hytter, og andre rom og lokale i perioden 12. mars til 31. august.
-Tap av inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden 12. mars til 31. august.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS