Formannskapet har fordelt covid-midler
Nøden-bakken skal asfalteres.

Formannskapet har fordelt covid-midler

Enstemmig vedtak i Nordkapp formannskap.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 23.07.2020 23:30

Nordkapp formannskap har enstemmig fordelt 1,6 millioner kroner til kommunalt vedtak. 

Møtet ble avholdt på e-post. 

Regjeringen bevilget tidligere i år penger til kommunene for å få i gang lokalt næringsliv etter at næringslivet måtte stenge ned på grunn av koronapandemien. 

1 Skillevegg idrettshallen 250 000.

2 Kunstgress friarealet 150 000.

3 Autovern Solveien, Storbuktveien og Holmbuktveien 100 000.

4 Ekstra lyspunkt ved gangfelt ved Honnningsvåg skole 50 000.

5 Asfaltering av Nødenbakken, Presteheia, Skiveien 500 000.

6 Ny dekke på lekeplassen i Nordvågen barnehage 50 000.

7 Støydemping Nordkapp barnehage 100 000.

8 Skilt Velkommen til Honningsvåg, byen ved Nordkapp 100 000.

9 Ny dør til idrettshall m/låssystem 80 000.

Sikkerhetsmargin Kr 120 000. 

Stemmegiving:
Enstemmig vedtak. De som deltok i e-post-behandlingen var: Fungerende ordfører Tor Mikkola, SP. Jan Olsen, SV. Trudy Engen, SV. Heidi Holmgren, SP. Hugo Salamonsen, SP. Sirin Høyen, H. Kari Lene Olsen, AP.

BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS