Fylkesmannen griper ikke inn i Nordkapp-saken
Nordkapp kommunestyre i kinosalen den 23. juni, et møte som avviste løyvesøknaden fra Scandic.

Fylkesmannen griper ikke inn i Nordkapp-saken

Fylkesmannen har fortalt Scandic at klagen må innom kommunestyret før saken eventuelt havner på bordet til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 22.07.2020 13:33

Fylkesmannen griper ikke inn i Nordkapp-saken slik Scandic har bedt om. 

Det var etter kommunestyremøtet den 23. juni Scandic klaget på løyvevedtaket og ba Fylkesmannen gripe inn umiddelbart. 

Nå har Fylkesmannen i Troms og Finnmark svart Scandic, at klagen må gå sin vante gang og kan ikke behandles av Fylkesmannen før kommunestyret har behandlet klagen. 

Kommunestyret avviste løyvesøknaden fordi den var i strid med friluftsloven. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS