Overføring av torskekvote til neste år
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. (Foto: NFD)

Overføring av torskekvote til neste år

Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe kyst som ikke har overregulering.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 20.07.2020 23:30

For å bidra til å redusere problemer ute i markedene etter koronautbruddet innfører Nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021.

--Muligheten til å overføre kvoten vil gi større fleksibilitet for hver enkelt fisker, slik at de kan tilpasse seg situasjonen der det har vært svikt i etterspørsel av fisk. Næringens organisasjoner har etterspurt kvoteoverføring for å redusere utfordringer i markedene. Nå er det gjennomført en høring, og basert på høringssvarene innfører vi en slik ordning i år, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding. 

Vilkår
•Det innføres en ordning med kvoteoverføring av torsk på fartøynivå på inntil 10% fra 2020 til 2021.
•Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe kyst som ikke har overregulering. 
•Fiskeridirektoratets vilkår fra 2017-2018 med tanke på eierskap og fangstregistrering legges til grunn ved gjennomføring av ordningen.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS