Skal utrede elektrifisering av hurtigbåter i Vest-Finnmark
Fylkesråd Kristina Hansen. (Foto: Harald F. Hereide/Troms og Finnmark fylkeskommune)

Skal utrede elektrifisering av hurtigbåter i Vest-Finnmark

Nasjonal transportplan 2018 - 2029 har som målsetting å redusere klimaavtrykk og å ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir innen samferdselsfeltet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 12.07.2020 21:45

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått bevilget kroner 331 875 fra Miljødirektoratet til å utrede muligheten for elektrifisering av hurtigbåter i Vest-Finnmark.

--Det er gledelig at overgangen til nullutslippsløsninger også er på vei innen hurtigbåtsektoren, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap). 

Når vi vet at hurtigbåter står for langt større CO2-utslipp per passasjerkilometer enn både buss og fly, er det viktig å jobbe frem miljøvennlige løsninger på dette området.

I 2018 var de totale utslippene fra fylkeskommunale hurtigbåtsamband i Finnmark på 7 306 tonn CO2, hvorav VargsundXpressen og SørøysundXpressen sto for over halvparten. En overgang til nullutslippsteknologi på disse sambandene vil dermed medføre mer enn en halvering av utslipp fra fylkeskommunale hurtigbåter i Finnmark.

Bevilgningen er gitt gjennom klimasatsordningen og gjelder sambandet Hammerfest – Alta (VargsundXpressen) og sambandet i Sørøysundbassenget (SørøysundXpressen).

Utredningen skal være ferdig til sommeren 2021 og inneholde status i forhold til teknologi og kostnader, samt skissere hva som må på plass for å elektrifisere sambandene.

--Utredningen vil danne et viktig beslutningsgrunnlag for Fylkesrådets videre arbeid med innføring av miljøvennlige kollektivtransportløsninger, sier fylkesråden.

Nasjonal transportplan 2018 - 2029 har som målsetting å redusere klimaavtrykk og å ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir innen samferdselsfeltet. Fylkesrådets politiske plattform følger opp dette gjennom målsettingen om å «Legge til rette for å ta i bruk nye energibærere i drift av den offentlige transporten i Troms og Finnmark». 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS