Mye torsk i Barentshavet påvirker andre fiskeslag
Antall torsk i Barentshavet har mye å si for andre fiskeslag. (Illustrasjonsfoto)

Mye torsk i Barentshavet påvirker andre fiskeslag

Forskning på hva som styrer fiskesamfunnet.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.07.2020 23:30

Det er ikke bare effektene av klima og temperatur i havet som påvirker hvor mye det finnes av ulike fiskeslag. Mengden av torsk kan bety mer enn havtemperaturen.

De siste årene har temperaturen utviklet seg forskjellig i ulike deler av Barentshavet. Samtidig har torskebestanden vært stabil eller økende, spesielt i de nordlige områdene.

--Det har gitt oss en unik mulighet til å teste hvor mye forandringer i havtemperatur og torskebestanden styrer endringer i fiskesamfunnet, sier Kari Ellingsen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, ifølge Forskning.no

Hun har ledet et prosjekt der forskere har nye funn om torskebestanden. Disse er beskrevet i en vitenskapelig artikkel i tidskriftet Global Change Biolog. 

--Etterhvert som torskebestanden økte i Barentshavet ble samfunnet av bunnfisk mer homogent. Det vil si at sammensetningen av fiskearter ble mer lik fra sted til sted, sier Ellingsen.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS