Store mengder yngel av pukkellaks
Forventningene er et stort pukkellaksår i 2021. (Foto: Eirik Palm, FeFo)

Store mengder yngel av pukkellaks

Naturtjenester i nord har utført undersøkelsene på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 01.07.2020 01:30

I syv av åtte undersøkte elver i Troms og Finnmark har Naturtjenester i nord funnet mye yngel av pukkellaks denne våren. 

Det ble funnet mer yngel enn i 2018. Forventningene er et stort pukkellaksår i 2021, melder Fylkesmannen i Troms og Finnmark i en pressemelding. 

Det ser ut til å være høyere overlevelse og tetthet av pukkellaksyngel i 2020, enn i tilsvarende kartlegging fra 2018.

Pukkellaksen vandrer ut i havet allerede den første våren etter klekking, og kommer tilbake til elvene etter ett år i sjøen. Hvor mange som overlever sjøvandringen og kommer tilbake avhenger av flere faktorer som kan variere. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark overvåker utviklingen av pukkellaks. Naturtjenester i nord startet undersøkelsene i starten av mai og jobbet fram til vårflommen. Målet har vært å kartlegge yngel av pukkellaks fra Sør-Troms til Øst-Finnmark. 

Foreløpig disse elvene blitt undersøkt: 
Skallelv
Vestre Jakobselv
Bergebyelva
Nyelva
Karpelva
Grense Jakobselv
Skogsfjordelva
Sandneselva (fant ikke yngel)

Disse elvene var ikke mulig å undersøke på grunn av is og/eller flom:
Komagelv
Vesterelva
Klokkerelva
Neiden
Munkelv
Salangselva
Ringvannet


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS