Milliardinvesteringer sikrer strømforsyningen og elektrifiseringen av Norge
Linjenettet til Statnett.

Milliardinvesteringer sikrer strømforsyningen og elektrifiseringen av Norge

Ledelsen i Statnett sover bedre om natten på grunn av investeringene i strømnettet.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 30.06.2020 21:29

De siste ti årene har Statnett investert over 50 milliarder i det nasjonale strømnettet. I tillegg til å sikre strømforsyningen og tilrettelegge for elektrifisering av flere bransjer, har det også medført enklere drift og mindre prisforskjeller.

--I Nord-Norge har ny 420 kV kraftledning fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms gitt en langt bedre forsyningssikkerhet enn tidligere. Både nytt forbruk og ny produksjon lengst nord har ført til mer transport av strøm fra nord til sør og med ny 420 kV-ledning i drift har vi fått sikrere og mer stabil drift av nettet. Jeg sover langt bedre om natten nå, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for Nettdrift i Statnett.

Statnett bygger nå linje fram til Skaidi, og fortsetter planleggingen av linjene videre til Lakselv, Adamselv og Varangerbotn.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS