Levende kystsamfunn
Stortingsrepresentant Nils T. Bjørge.

Levende kystsamfunn

En delegasjon fra Senterpartiet besøkte Honningsvåg og hadde møte hos Perleporten Kulturhus.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 30.06.2020 13:27

Senterpartiet kommer til å bruke Riksrevisjonens rapport til å påpeke feil i den fiskeripolitikken som har blitt ført opp igjennom årene. 

Riksrevisjonen har kommet med kritikk mot hvordan regjeringen har forvaltet fiskerilovgivningen, og at det er ikke lagt nok vekt på å skape aktivitet på kysten. !Perleporten Kulturhus, mandag formiddag.

--Så blir det opp stortingsflertallet om man klarer å endre politikken slik at vi får levende kystsamfunn, sier Nils T. Bjørge, stortingsrepresentant for Hordaland Senterparti, medlem av presidentskapet og kontrollkomiteen. 

Det er stortingshøring om Riksrevisjonens rapport i oktober. 

--Mange som driver fiske tjener bra og det er god økonomi i næringen. Fiskarlaget forklarer at så lenge de får styre blir det fornying og vekst. Foredlingsindustrien og kystsamfunnene blir glemt, sier Bjørke til Radio Nordkapp.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS