Økt ventetid på grunn av koronautbruddet
Helse og omsorgsminister Bent Høie. (Foto: Borgos Foto AS)

Økt ventetid på grunn av koronautbruddet

Koronapandemien har medført økt ventetid for pasienter i Norge.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.06.2020 05:20

Ventetidstallene for første tertial og for mai 2020 øker etter koronavirusutbruddet, viser tall fra Helsedirektoratet. 

Det har vært nødvendig å redusere planlagt aktivitet i spesialisthelsetjenesten for å frigjøre kapasitet, personell og utstyr til håndtering av pasienter med covid-19. Aktiviteten har også vært tatt ned av smittevernhensyn.

--Virusutbruddet har ført til at det nå er økt ventetid i spesialisthelsetjenesten, fordi sykehusene i denne perioden har måttet prioritere beredskap og koronasyke pasienter. Det er også forventet at ventetiden vil øke i tiden fremover. Når sykehusene nå får aktiviteten opp igjen kan de behandle dem som har fått avtalene skjøvet på. Dette viser viktigheten av å holde på de tiltakene vi har mot koronaviruset ellers i samfunnet. Smitten rammer ikke bare de som er smittet, men alle pasienter, sier helse og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding. 

Ventetidene i 1. tertial 2020 er omtrent på samme nivå som samme periode i fjor, men med henholdsvis to og tre dagers økning innen psykisk helsevern for voksne og for barn og unge. Ventetidene innen somatikk i mai er imidlertid betydelig høyere enn for ett år siden.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS