Mange aleneboende
Mange personer i Norge bor alene. (Illustrasjonsfoto)

Mange aleneboende

Tall fra Statistisk sentralbyrå.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.06.2020 01:19

19,6 prosent er aleneboende i Troms og Finnmark, viser en oversikt over andelen i privathusholdninger som bodde alene 1. januar 2020. 

19,6 prosent er litt høyere enn landsgjennomsnittet. 

Ved årsskiftet bodde 974 200 personer alene. Andelen personer som bor alene var 18,3 prosent, ifølge Statisk sentralbyrå

Den klart største andelen aleneboende finner vi i Oslo der nesten hver fjerde innbygger bor alene. Dette innebærer at nesten halvparten av husholdningene i Oslo består av én person. For de andre fylkene ligger andelen aleneboende mellom 15 og 20 prosent. Der er færrest aleneboende i Viken og Rogaland.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS