Står fast på budsjettvedtaket fra desember
Kommunestyret i Nordkapp, før jul 2019.

Står fast på budsjettvedtaket fra desember

Høyre ville at kommunestyret skulle oppheve vedtaket fra budsjettmøtet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 28.06.2020 09:45

Når vi har gjort en feil må vi rette det opp, sa Høyre i Nordkapp kommunestyre. 

Før jul vedtok flertallet at stillingene stabssjef og virksomhetsleder uteseksjonen skulle fjernes for å spare penger. 

Mindretallet mente dette var ulovlig fordi man fjernet stillinger i kommunestyret uten at de ansatte hadde fått være med på drøfting. Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen som konkluderte med at prosessen var uheldig, men lovlig. 

Kommunedirektøren foreslo at vedtakene fra desember skulle oppheves, men forslaget fikk ikke flertall. 

--Nå gir kommunedirektøren flertallet muligheten til å rette opp den feilen dere gjorde i desember. Hvis vi ikke gjør dette rett kan det bli rettssaker og dyrt for kommunen, sa Lars-Helge Jensen (H). 

Hele protokollen fra kommunestyremøtet den 23. juni 2020


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS