Flere elever fullfører og består videregående opplæring
Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) .Foto Trond Magne Henriksen, fylkeskommuen.

Flere elever fullfører og består videregående opplæring

Flere elever fullfører og består videregående opplæring i både Troms og Finnmark.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 27.06.2020 15:45

Statistisk sentralbyrå presenterte gjennomføringstallene for videregående opplæring. Tallene er hyggelig lesning for Troms og Finnmark: Flere fullfører og består.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) kommenterer SSB-tallene slik:

--Dette viser at det er gjort mye riktig på opplæringsfeltet i Troms og Finnmark de siste årene. Jobben framover blir å legge til rette for at framgangen kan fortsette.

Elevene i videregående opplæring i Finnmark har en markert framgang i fullført og bestått. I Finnmark er gjennomføringa nå på 67,2 prosent, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med forrige måling.

Andelen elever som fullfører videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse på landsbasis er på 78,2, en liten framgang på 0,5 prosent. Elevene fra Finnmark er fortsatt et stykke bak landsgjennomsnittet, men avstanden blir mindre.

Elever som fullfører og består studieforberedende utdanningsprogram øker med 2,4 prosent.  Finnmarkselevene er nå på 78,2 prosent gjennomføring sammenlignet med landsgjennomsnittet som er ca. 87.

Bedring på yrkesfag
Tallene viser også liten økning for elever som fullfører og består yrkesfaglige utdanningsprogram. Gjennomføringa her er på ca. 59 prosent, mens landsgjennomsnittet er på ca. 67.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) sier i en kommentar at for noen år siden var det var det bare rundt halvparten av elevene fra Finnmark som besto videregående opplæring.

–Utviklinga de siste årene har vært meget bra i Finnmark når en ser at gjennomføringa har økt med hele 17 prosent, sier han.

Troms-tall
I Troms øker gjennomføringa med 0,8 prosent. Det er over landsgjennomsnittet som viser en framgang på 0,5. Også på studieforberedende øker Troms mer enn snittet nasjonalt med en framgang på 0,3.

Spesielt gledelig er det at gjennomføring i yrkesfag i Troms øker betydelig med 1,5 prosent mot bare 0,5 nasjonalt. Å øke gjennomføringa på yrkesfag har vært et satsingsområde i Troms. Dette gir nå resultater.

Totalt øker studiegjennomføringa med 0,6 prosent i Troms og flere gjennomfører på normert tid. Dette gjelder både i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Fylkesråd Bjarne Rohde (SV) sier følgende: –Utviklinga i Troms er jevnt god. Spesielt godt å se at yrkesfag, som har blitt satset på over tid øker gjennomføringa såpass mye. 

(Pressemelding fra fylkeskommunen)


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS