Mener det er ulovlig saksbehandling
Svein-Arild Steen Mevold. (Arkivfoto)

Mener det er ulovlig saksbehandling

Scandic reagerer på måten de blir behandlet av politikere i Nordkapp kommune.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 18.06.2020 17:39

Scandic mener Senterpartiet og SV fortsetter praksisen med ulovlig saksbehandling av Nordkapp.

Formannskapsflertallet vil ikke godta at Scandic innfører en parkeringsavgift uten at det sees i sammenhengen med løyvet etter friluftsloven.

 --I forslag til vedtak fremsetter ordfører grove påstander om Scandics virksomhet. Vi har ikke fått uttale oss, og forslaget er i strid med anbefalingene fra kommunens administrasjon, sier Svein Arild Steen-Mevold, porteføljedirektør i Scandic.

--At ordfører ber administrasjonen om å utrede en utredning som allerede finnes kan bare tolkes som trenering. For under ett år siden ville SP og SV at kommunen selv skulle ta inn parkeringsavgift på Nordkapp. Da er det merkelig at de nå mener det er ulovlig. Vi har jo nettopp rettet oss etter kommunens ønske når vi har skilt ut parkeringsavgiften fra løyvet, sier Steen-Mevold.

Hele pressemeldingen fra Scandic

Se også: 

Mener det må være løyve for parkering på Nordkapp

Tok løyvesaken til orientering


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS