Har økt potten til bedriftsintern opplæring
Det er populært å heve kompetansen til ansatte i næringslivet i fylket. (Illustrasjonsfoto)

Har økt potten til bedriftsintern opplæring

Fylkesrådet har satt av mer penger til ordningen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 05.06.2020 05:42

Mer penger til bedriftsintern opplæring fra fylkeskommunen.

I koronakrisen har Troms og Finnmark fylkeskommune gjort flere grep for å aktivt bidra til å avhjelpe situasjonen. Et av disse grepene har vært å legge til rette for at små og mellomstore bedrifter skal kunne søke midler til bedriftsintern opplæring (BIO).

Dette er midler som bedrifter kan bruke til å heve kompetansen til ansatte og dermed lette veien til nødvendig omstilling. Omstillingsbehov forsterkes i vanskelige situasjoner som den Norge nå står i. Med BIO-midler kan bedriftene få en mindre krevende vei til nye markeder.

Pågangen av søknader om BIO-midler har vært formidabel. For kort tid siden var alle midlene til dette formålet utdelt til kvalifiserte søkere.

På grunn av denne store interesse, behovet den avdekker og den vedvarende vanskelige situasjonen for næringslivet, er det nå tilført ekstra midler slik at flere bedrifter i Troms og Finnmark kan få muligheten til å benytte seg av ordningen.

I fylkesrådets møte den 25.mai, ble det vedtatt å forsterke ordningen bedriftsintern opplæring (BIO) med 6,3 millioner kroner. Det var i utgangspunktet satt av 4,7 millioner kroner til ordningen.






Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS