Vil fjerne et stortingsmandat fra Finnmark
Hvis Valglovutvalget får bestemme blir det verre Finnmark-politikere på Stortinget. (Illustrasjonsfoto)

Vil fjerne et stortingsmandat fra Finnmark

Valglovutvalget vil endre valgloven, endringer som får konsekvenser for Finnmark om endringene blir vedtatt.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 06.06.2020 21:45

Valglovutvalget foreslår at Finnmark og Nordland skal miste et stortingsmandat hver.

Utvalget foreslår at areal som kriteriet for representasjon skal fjernes.

--Forslaget vil føre til at Vestfold og Akershus, som er mest underrepresentert i dag, får ett mandat til hver. Finnmark og Nordland, som er overrepresentert i dag, mister ett mandat hver. Finnmark vil fortsatt være valgdistriktet som er mest overrepresentert, og vil få dobbelt så mange mandater som det ville fått uten minstekravet om fire mandater, skriver utvalget i pressemeldingen.

Finnmark har i dag fire distriktsmandater og ett utjevningsmandat til Stortinget. Hadde de ikke vært et minstekrav om 4 mandater så tilsier folketallet i Finnmark at man kun skal ha to representanter fra denne delen av fylket. 

Utvalgets flertall (alle unntatt ett medlem) foreslår å innføre personvalg ved stortingsvalg.

Utvalgets flertall foreslår å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Utvalgets flertall (11 medlemmer) mener partiene i større grad enn i dag bør få like stor andel av representantene på Stortinget som de får av andelen stemmer. De foreslår derfor å senke sperregrensen til tre prosent for å få en mer proporsjonal valgordning.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS