Har gjennomført nye befaringer
Jordskredet i Fjellveien 12. mai 2018.

Har gjennomført nye befaringer

Fagfolk har gjennomført befaringer.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 27.05.2020 16:00

Tirsdag gjennomførte Nordkapp kommune nye befaringer i Øvergata, Mellomveien og Fjellveien i Honningsvåg. 

Dem som deltok på befaringene var vann og avløp-konsulenter fra Norconsult AS, ansatte i VA-avdeling i teknisk sektor og teknisk sjef.

Det er gjort følgende feltobservasjoner:
•Det er ekstrem smelting fra bratte fjellpartiene og smeltevann renner dypt under bakkenivå. 
•Det dannes elver flere meter under overflate som finner nye løp.
•I Øvergata der anleggsarbeid er i avsluttende fase, ser man at 1-2 meter under bakkenivå massene er helt tørre. Det viser seg med høy sannsynlighet at store vannmengder renner under kommunale VA-anlegg.
•For 2 år siden skred i Fjellveien og kommunen måtte gjennombygge denne veien. I år har smeltevann funnet nye løp, dette ser man tydelig i Fjellveien.

Teknisk sjef har vært i kontakt med NVE. De kommer til Honningsvåg etter smelteperioden er over. 

Teknisk sektor følger situasjonen nøye og gjør skadebegrensende tiltak 

Hele e-posten fra Vera Iversen, teknisk sjef i Nordkapp kommune


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS