Forventer at Stortinget opprettholder fordelingsnøkkelen
Nordkapp kommune har satt av areal til oppdrett og har fått gode utbetalinger fra Havbruksfondet. (Arkivfoto)

Forventer at Stortinget opprettholder fordelingsnøkkelen

Senterpartiets ordførerforum i Troms og Finnmark er veldig uenig med regjeringen om ny fordelingsnøkkel for Havbruksfondet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 25.05.2020 05:20

Senterpartiets ordførerforum i Troms og Finnmark forventer at Stortinget opprettholder en fordelingsnøkkel for Havbruksfondet som innebærer at 80 prosent av utbetalingene går til kommunesektoren, og 20 prosent til staten.

Senterpartiets ordførerforum i Troms og Finnmark ber Stortinget skrote regjeringens forslag om å gi staten hoveddelen av inntektene fra havbruksnæringen, og legge til grunn en fordelingsnøkkel som gjenspeiler hvem som har ansvar for tilrettelegging, investeringer og utviklingsarbeid i kystkommunene, der havbruksnæringen holder til.

Regjeringen foreslår at fra 2022 skal staten beholde 75 prosent av utbetalingen fra Havbruksfondet og kun 25 prosent av pengene skal fordeles på kommunesektoren. Det er fra 2022 planlagt innført en produksjonsavgift på 40 øre pr kilo laks eller ørret. Denne avgiften vil innebære en inntekt på 500 millioner i tillegg til det vederlagsbaserte inntektsgrunnlaget i fondet. For kommunene i Troms og Finnmark, samt Troms og Finnmark fylkeskommune vil dette trolig innebære en inntektsnedgang.

--Den nye fordelingsnøkkelen innebærer at staten i stort omfang frarøver kommunene rettmessige inntekter. Dette oppfatter vi å være i strid med Stortingets utgangspunkt, der inntekter fra havbruksnæringen i større grad skulle tilfalle kystkommunene som er vertskommuner. Disse inntektene gir mulighet til tilrettelegging og næringsutvikling i kystkommune, har Senterpartiets ordførerforum i Troms og Finnmark skrevet i en uttalelse. 

--Det er avgjørende viktig for kystkommunene, at Stortinget opprettholder en fordelingsnøkkel som i all hovedsak tilgodeser kystkommunene. Sjømatnæringen støtter opp om en slik fordeling. Det gir grunnlag for stabile inntekter, for tilrettelegging for vekst og utvikling i distriktskommunene. Det gjør også at kommunene vil bli kompensert for at det avsettes areal, som næringen kan benytte, ifølge ordførerforumet til Senterpartiet i nord. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS