Politikere i nord jobber med innspill til Nasjonal transportplan
Nordnorgebanen blir sikkert spilt inn i arbeidet med planen. (Illustrasjonsfoto)

Politikere i nord jobber med innspill til Nasjonal transportplan

Arbeidet med den neste Nasjonal transportplan, pågår.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.05.2020 09:45

Nasjonal transportplan for perioden 2022 – 2033 blir lagt fram våren 2021. I løpet av det neste året blir det debatter og innspill om planen. 

Samferdselsdepartementet har bedt om innspill til arbeidet fra fylkeskommunene, de største bykommunene, Sametinget og KS. Departementet har gitt flere deloppdrag til Avinor, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen. 

Næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner og interesseorganisasjoner har blitt invitert inn i arbeidet. 

11. mai arrangerte Samferdselsdepartementet et digitalt folkemøte om Nasjonal transport. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS