Ber om målrettede tiltak til kommunal sektor
Stortingets kommunal- og forvaltningskomite har gjennomført høring om kommuneproposisjonen. (Illustrasjonsfoto)

Ber om målrettede tiltak til kommunal sektor

Fylkeskommunen ønsker mer treffsikre tiltak under koronakrisen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 22.05.2020 23:30

Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er et stort behov for mer treffsikre tiltak for koronapakkene som gis til kommuner og fylkeskommuner.

Det sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp) som denne uken deltok på høring om kommuneproposisjonen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.  De økonomiske tiltakene for å kompensere for Covid19 viser at Kommunal- og moderniseringsdepartementet forventer at fylkeskommunene har cirka tre milliarder kroner i tilleggskostnader og tapte inntekter i 2020.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett lagt fram kompenserende tiltak tilsvarende tre milliarder kroner til fylkeskommunene, hvor store deler hentes gjennom lavere lønns- og prisvekst, i tillegg til direkte kompensasjoner for inntektstap innen samferdsel. Kompensasjonsordninga ivaretar det nasjonale behovet, men gir ikke sterke nok bindinger til tapene den enkelte kommune og fylkeskommune har, ifølge Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Fylkesråd Balto sier i en kommentar at regjeringen må ikke lage en kompensasjon som omfordeler ressurser mellom kommuner og fylkeskommuner.
--Her må de treffe behovene til den enkelte kommune og fylkeskommunene. Vi frykter at distriktskommunene her taper midler som omfordeles til befolkningstunge områder. Vi ser at kompensasjonen som er spesifikk for samferdsel er målrettet og treffer godt, og det må legge lista for alle kompensasjonsordningene, sier hun i en pressemelding. 

--Derimot treffer ikke kompensasjonsordninga for tannhelse for oss i fylkeskommunen, hvor vi taper ti-talls millioner per måned, sier Balto, som er svært bekymret for tannhelsetjenesten i fylket dersom det ikke kommer ordninger som dekker dette tapet.

Signalene om en ny innretning av Havbruksfondet ble også kritisert av fylkesråden i høringsinnspillet. 
--Regjeringa foreslår her at kommuner og fylkeskommuner skal tilrettelegge og avgi arealer til havbruksnæringa. Videre så må kommunal sektor også ta regninga i form av miljømessige konsekvenser. Samtidig skal staten ta størstedelen av inntektene. Dette henger ikke sammen, sier Anne Toril Eriksen Balto. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS