En krevende økonomisk framtid for fylkeskommunen
Nordkapp videregående skole, en av de skolene fylkeskommunen eier og driver. (Arkivfoto)

En krevende økonomisk framtid for fylkeskommunen

Troms og Finnmark fylkeskommune skal videreføre dagens skolestruktur, selv om økonomien er anstrengt.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.05.2020 09:37

Budsjettforslaget for 2020 viser at Troms og Finnmark fylkeskommune må kutte i sine utgifter, men et noe redusert tjenestetilbud skal ikke gå ut over kvaliteten.

Det var hovedessensen da fylkesrådet på onsdag presenterte sitt budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2020-2024. 

--Det er ikke til å stikke under en stol at den nye fylkeskommunen har et for høyt produskjonsnivå i forhold til de økonomiske rammene regjeringen gir oss. Fylkesrådet må forholde seg til realitetene, og da tvinges vi til å foreta økonomiske kutt på alle sektorer i Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er likevel viktig for oss å få frem at kvaliteten på det tilbudet fylkeskommunen gir, ikke skal reduseres, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i en pressemelding. 

Ingen områder skjermes helt for kutt, samtidig som de store linjene videreføres. Skolestrukturen beholdes, det satses offensivt på næringsutvikling og verdiskapning i hele fylket, trafikksikkerhet prioriteres i form av tiltak innen rassikring, styrket tunnelsikkerhet og asfalt, samtidig som man reduserer enkelte båt- og bussruter.

--I samferdselssektoren vektlegger vi sikkerhet på veiene. Samtidig har vi i dag et for høyt produksjonsnivå i forhold til dagens budsjettramme. Innbyggerne vil nok merke at vi dessverre er nødt til å redusere båt- og fergeruter og kollektivtilbudet. Dette vil skje både i Troms og Finnmark, men det skal fortsatt være mulig å bo og leve i fylket, samt drive næringsaktivitet. Jeg vet at det ikke blir godt mottatt, og en konsekvens er at vi ser oss nødt til å redusere tilbudet til steder der det er under fem innbyggere, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).

Innen utdanningssektoren videreføres dagens skolestruktur, samtidig som man vil justere noen av de tilbudte linjene basert på søkertallene. Fylkesråd for utdanning fremhever at denne typen linjejusteringer alltid har skjedd, og er fornøyd med samtidig å ha funnet rom for satsinger og videreføringer av igangsatte investeringsprosjekt.

Næringsutvikling og verdiskapning er en bærebjelke for utvikling også i vårt fylke. Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), viser til at verdiskapningen må ses i sammenheng med resten av samfunnet.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS