Økt innsats mot flom- og skredskader
Nedbør og snøsmelting gir flom en del av stedene i Nord-Norge. (Illustrasjonsfoto)

Økt innsats mot flom- og skredskader

Det blir gjort forberedelser til vårflom.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 25.05.2020 01:19

Det er ventet vårflom i Nord-Norge ettersom det har vært mye nedbør og snøsmelting pågår. 

Regjeringen har styrket forebyggingsarbeidet mot flom- og skredskader med inntil 100 millioner kroner.

Store mengder snø og en kald vår gjør at det er fare for stor flom i vassdrag i store deler av landet de neste ukene. For at skadene skal bli minst mulig, vil regjeringen legge til rette for at flomutsatte kommuner kan gjennomføre forebyggende tiltak mot flom- og skredskader. Regjeringen er opptatt av at folk skal være trygge der de bor. I perioden 2014-2019 er det brukt om lag 1,7 milliarder kroner til bygging av sikringstiltak mot flom og skred over NVEs budsjett, ifølge Regjeringen.no

I år er det bevilget i overkant av 300 millioner kroner til formålet. Nå setter regjeringen av inntil 100 millioner kroner for å dekke kommunenes kostnader knyttet til forebyggende tiltak.

--Det er mye dyrere å reparere skader i ettertid enn å forebygge. Derfor legger vi til rette for at flomutsatte kommuner kan søke om skjønnsmidler til forebyggende flomtiltak via fylkesmennene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS