Fiskeriaktivitet er i Finnmark
Stor aktivitet i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Fiskeriaktivitet er i Finnmark

Norges Råfisklag med «Fiskets Gang».
Næring
Raymond Elde
Publisert : 20.05.2020 01:30

Det er på finnmarka det skjer for tiden, har Norges Råfisklag skrevet i «Fiskets Gang». 

Av redskapstypene er det snurrevad som har størst aktivitet.

Flest juksafangster i perioden 11. til 17. mai ble levert i Vardø med 27. Deretter fulgte Tufjord med elleve og Havøysund med to. 

Flest linefangster ble levert i Båtsfjord i uke 20 med 16. Så følger Nordvågen med 12 og Kjøllefjord med ti fangster. 

Den største enkeltfangsten ble levert i Tufjord med 115 tonn sei. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS