Hvorfor er det ulik praktisering i fylket av søknader om snøskuterkjøring?
Sandra Borch, stortingsrepresentant for Troms Senterparti. (Arkivfoto)

Hvorfor er det ulik praktisering i fylket av søknader om snøskuterkjøring?

Det er, ifølge Sandra Borch, ulik praktisering av regelverket i det samme fylket.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.05.2020 01:41

Sandra Borch, stortingsrepresentant for Troms Senterparti, har stilt et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

Borch vil vite hvorfor praktiseres regelverket ulikt innenfor samme fylke?

--Fylkesmannen i Troms og Finnmark har behandlet søknader fra en rekke kommuner nord i det nye storfylket, om å utvide perioden der skuterløypene er åpen for normal ferdsel grunnet store snømengder. Flere av kommunene i Finnmark har fått tillatelse om å holde alle eller enkelte løyper åpne til 10. eller 17. mai. Samtidig registrerer vi at i tidligere Troms fylke så får man avslag fra den samme Fylkesmannen, det til og med før søknaden om å holde løypene åpne er behandlet. Det er varslet avslag på søknader fra blant annet Kåfjord, Nordreisa og Storfjord. Dette er kommuner som tilhører Nord Troms, har Sandra Borch skrevet som begrunnelse for det skriftlige spørsmålet. 

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS