Strifeldt vil ha innført fleksibel maksimalt tillatt biomasse
Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP. (Arkivfoto)

Strifeldt vil ha innført fleksibel maksimalt tillatt biomasse

Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark er en av representantene som har skrevet under på forslaget.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.05.2020 23:30

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP, er én av FrP-representantene som foreslår at Stortinget skal be regjeringen innføre rullerende MTB i oppdrettsnæringen snarest mulig.

Det er stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad, Kjell-Børge Freiberg og Per-Willy Amundsen, alle fra FrP, som har fremmet representantforslaget om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimalt tillatt biomasse (MTB), for en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen. 

--Blant samfunnseffektene ved innføring av en fleksibel MTB er: mer stabile og attraktive arbeidsplasser ved større andel helårlige arbeidsplasser, redusert arbeidspress i høysesong, bedre forutsetninger for økt norsk bearbeiding og økt norsk verdiskaping basert på norsk råstoff, redusert transportvolum og en mer proaktiv håndtering av fiskevelferdsmessige og miljømessige utfordringer. En slik endring vil ikke berøre andre miljørelaterte krav, slik som forvaltning av lakselus eller annen miljøpåvirkning. Imidlertid vil en mer fleksibel forvaltning av produksjonen i norsk havbruksnæring være et vesentlig steg i retning av en mer dynamisk, tilpasningsdyktig og markedsorientert næring som vil øke konkurransekraften og bidra til størst mulig samlet verdiskaping i en næring hvor Norge er verdensledende og fortsatt har et stort uutnyttet potensial. Det har forslagsstillerne skrevet som en del av begrunnelsen for forslaget. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS