Sjåstad fikk svar om landføringsterminal på Veidnes
Dårlig økonomi i Veidnes-utbygging er årsaken til at lisenspartnerne har valgt andre modeller. (Illustrasjonsfoto)

Sjåstad fikk svar om landføringsterminal på Veidnes

Spørsmål og svar om Veidnes.
Olje – Sarnes
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.05.2020 20:00

Runar Sjåstad, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, spurte hvilke initiativ statsråden har tatt overfor Equinor og andre aktører for å samle flere som kan bidra til å finansiere og realisere en infrastrukturløsning med en ilandføringsterminal på Veidnes?

Nå har olje- og energiminister Tina Bru (H) besvart det skriftlige spørsmålet Finnmark-representanten stilte. 

--Beslutningsgrunnlaget av et kaianlegg for oljeomlasting på Veidnes ville medføre en investering på om lag 2,4 milliarder kroner og ha en negativ nåverdi før skatt på om lag 3,6 milliarder kroner. Dette sammenliknet med å transportere oljen direkte fra feltet til markedet. At nåverdien før skatt er mer negativ enn investeringskostnaden viser at også selve driften av et slik kaianlegg ville gå med tap.  Utredningene viser at oljeomlasting har negativ nåverdi før skatt på om lag 2,9 milliarder kroner selv om oljevolumer fra andre potensielle feltutbygginger i Barentshavet inkluderes. Basert på dette besluttet selskapene endelig transportløsning for Castberg-feltet i desember 2019. Løsningen med transport direkte til markedet, som ligger til grunn for den godkjente utbyggingsplanen, er valgt. Det har olje- og energiminister Tina Bru skrevet i svaret til Runar Sjåstad.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS